رسول احمدی

رسول احمدی
متولد ۲۰/۳/۱۳۵۹ تهران
فارغ التحصیل هنرستان هنرهای تجسمی سال ۱۳۷۷
فارغ التحصیل مقطع کارشناسی نقاشی از دانشگاه آزاد واحد مرکز ۱۳۸۴
شرکت در نمایشگاههای گروهی تصویر سازی
شرکت در نمایشگاه گروهی نقاشی در گالری باران
برگزاری نمایشگاه انفرادی در گالری صدر
شرکت در اولین اکسپو تهران
شرکت در نمایشگاه نیمرخ گالری والی سال ۹۸
شرکت در چندین نمایشگاه گروهی نقاشی
شرکت در چندین نمایشگاه گروهی چاپ دستی ار ۹۷ تا ۹۸
راه اندازی استودیو کارگاه چاپ و مشغول به تدریس