روزبه نعمتی شریف

بیوگرافی:روزبه نعمتی شریف
تهران / متولد ۱۳۵۹
طراح ومجسمه ساز
مقطع کارشناسی ارشد پژوهش هنراز دانشگاه هنر تهران ۸۵-۱۳۸۲
مقطع کارشناسی طراحی صنعتی از دانشگاه هنر ومعماری تهران مرکز ۸۲-۱۳۷۷

پیشینه فعالیتها:
موسس شرکت طراحی و مهندسی کارشیو طرح پایا ۱۳۹۱
موسس شرکت طراحی و مهندسی کارشیو پردازان مانه ۱۳۸۸
نمایش های گروهی:• سرفیس اسپیس آتلیه۹۹ / گالری ایرانشهر فروردین ۱۳۹۹
• طراحی مجسمه شهری زیباسازی شهرداری منطقه ۶ /اینجا گالری اسفند ۱۳۹۸
• سومین نمایشگاه فیگوراتیو انجمن مجسمه سازان ایران / گالری ایرانشهر دی ۱۳۹۸
• سومین اکسپو انجمن مجسمه سازان ایران /گالری طراحی هنر آذر ۱۳۹۸
.شرکت در فستیوال نقاشی شانگهای ۱۳۶۷