سارا تقوی

سارا تقوی متولد سال ۱۳۶۷
فارغ التحصیل رشته مجسمه سازی از دانشگاه هنر تهران در سال ۹۰
شرکت در ششمین بینال مجسمه سازی تهران در سال ۹۰
شرکت در سومین و پنجمین و ششمین بینال مجسمه های شهری تهران در سالهای ۹۱ و ۹۵ و ۹۷
شرکت در نمایشگاه گروهی فیگوراتیو در گالری شیرین در سال ۹۱و گالری ایرانشهر در سال ۹۸
شرکت در نمایشگاه سالانه مجسمه های کوچک در گالری آران در سال ۹۴
برگذاری نمایشگاه انفرادی در گالری سیحون در سال ۹۶