سحر افتخارزاده

متولد ۱۳۶۲، تهران
لیسانس طراحی صنعتی