سعید میرزایی

متولد ۱۳۸۶۳تهران، دارای مدرک ارشد نقاشی از دانشگاه سوره و هم اکنون در تهران کار و فعالیت می کنم، در چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی در داخل و خارج شرکت کرده و ۳ مجموعه شعر به چاپ رسانده ام.