عباس خنجر

متولد ۱۳۶۸
لیسانس نقاشی از دانشکده هنر ومعماری دانشگاه یزد
نمایشگاه انفرادی طراحی در گالری گلستان .تهران ۱۳۹۸
نفر اول بخش طراحی هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان ۱۳۹۷
برگزیده جشنواره هنرهای تجسمی ورسوس .خانه هنرمندان ایران.تهران ۱۳۹۸
نمایشگاه گروهی نقاشی گالری آریانا.تهران ۱۳۹۸