علیرضا پویا

۱- کارشناس علوم تربیتی ( گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی درسی)
۲- فارغ التحصیل نقاشی جهاد دانشگاهی (واحد هنر)
۳- مدیر مسئول آموزشگاه هنرهای تجسمی پویا
۴- مدیر داخلی موسسه فرهنگی هنری هشت بهشت سبز – ۷ سال
۵- دبیر اجرایی جشنواره توانمندی آموزشگاههای استان البرز – تیر ۹۶
۶- عضو شورای نقاشی انجمن هنرهای تجسمی استان البرز – ۹۴
۷- عضو انجمن نقاشان ایران
۸- عضو انجمن هنرهای تجسمی استان البرز
۹- عضو انجمن نقاشان استان البرز
۱۰- عضو صندوق حمایت از هنرمندان و نویسندگان
۱۱- عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی
۱۲- رتبه برتر نقاشی یادواره فرهنگی شهدا – کرمانشاه ۸۰
۱۳- نمایشگاه گروهی نقاشی (ارسباران) – تهران ۸۴
۱۴- سومین جشنواره امام رضا (ع) – شیراز ۸۷
۱۵- اولین نمایشگاه انفرادی کرج ۸۹
۱۶- نمایشگاه گروهی گام مشترک کرج ۸۹
۱۷- سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر ۸۹
۱۸- دومین نمایشگاه انفرادی همدان ۸۹
۱۹- دو سالانه ملی نقاشی ایران ۹۰
۲۰- چهارمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر۹۰
۲۱- نمایشگاه گروهی نقاشی گالری ایوان سپید کرج ۹۰
۲۲- نمایشگاه گروهی نقاشی تابلوهای کوچک گالری آریا تهران ۹۰
۲۳- شرکت در اکسپوی بزرگ نقاشی تهران ۹۱
۲۴- نمایشگاه گروهی نقاشی خانه هنرمندان تهران ۹۲
۲۵- نمایشگاه گروهی نقاشی گالری ایوان سپید کرج ۹۳
۲۶- نمایشگاه گروهی نقاشی خانه هنرمندان تهران ۹۳
۲۷- سومین نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری سیحون تهران ۹۳
۲۸- نمایشگاه گروهی نقاشی خانه هنرمندان تهران ۹۴
۲۹- چهارمین نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری سیحون تهران ۹۵
۳۰- نمایشگاه گروهی نقاشی فرهنگسرای نیاوران تهران ۹۵
۳۱- نمایشگاه گروهی نقاشی گالری برج میلاد تهران ۹۵
۳۲- نمایشگاه گروهی نقاشی گالری کمال کرج ۹۵
۳۳ – نمایشگاه گروهی نقاشی گالری کیامان کرج ۹۶
۳۴- نمایشگاه گروهی نقاشی گالری دید تهران ۹۶
۳۵- نمایشگاه گروهی نقاشی گالری دارگون تهران ۹۶
۳۶ – نمایشگاه گروهی نقاشی گالری هارمونیک سنتر کرج ۹۶
۳۷- نمایشگاه گروهی نقاشی گالری سیحون تهران ۹۶
۳۸- جشنواره امام رضا کرج ۹۶
۳۹- نمایشگاه گروهی نقاشی اصفهان گالری آپادانا ۹۶
۴۰- نمایشگاه گروهی گالری سیحون تهران ۹۷
۴۱- نمایشگاه گروهی گالری گلستان تهران ۹۷
۴۲- نمایشگاه گروهی گالری آرتبیشن تهران ۹۷
۴۳- نمایشگاه انفرادی نقاشی گالری سیحون ۹۷
۴۴-نمایشگاه گروهی گالری کمال کرج۹۸
۴۵-نمایشگاه گروهی نقاشی گالری ژاله۹۸
۴۶-نمایشگاه گروهی نقاشی گالری سیحون۹۸
۴۷-نمایشگاه گروهی نقاشی گالری بام۹۸