فریبا فرقدانی

نمایش های انفرادی:1398 گالری اعتماد تهران
1391 گالری هور تهران
1391 گالری تکش اصفهان
1390 گالری کلاسیک اصفهان
1388 گالري اعتماد تهران
1385 گالري اعتماد تهران
1380 گالري گلستان تهران
1379 گالري كلاسيك اصفهان
1376 گالري آريا تهران
نمایش های گروهی:1398 " چطوری؟how is life " نمایشگاه گروهی / کیوریتور سیبیل اوملین/گالری کرونه/زوریخ سوییس
۱۳۹۸ " دیروز؛نقاش/امروز؛هنرمند "(سیری درآثارهنرمندان نقاش اصفهان) / موزه هنرهای معاصر اصفهان
1398 " چطوری؟ how is life " نمایشگاه گروهی / کیوریتور سیبیل اوملین/گالری فیلومنا /وین /اطریش
1397 " و این منم " نمایشگاه گروهی نقاشی از زنان نقاش ایران/گالری ایوان /تهران
1391 سومین بی ینال مجسمه های شهری تهران
1391 دومین بی ینال مجسمه های شهری مشهد
1391 نمایشگاه نقاشان دهه ی 70. گالری تکش .اصفهان
1390 اکسپوی مجسمه سازی ایران .تهران
1389 نمایشگاه نقاشی معاصر اصفهان .موسسه فرهنگی هنری صبا .تهران
1388 "ريسك در رنگ" نمایشگاه گروهی مجسمه های سفالی "گالري آران" تهران
1387 "ريسك در رنگ" نمایشگاه گروهی مجسمه های سفالی در ekwc (مركز هنر و سراميك اروپا) هرتوگن بووش .هلند
1387 نمايشگاه نقاشي و مجسمه سازي گالري اعتماد. تهران
1385 نمايشگاه نقاشي و ويديوارت موزه هنرهاي معاصر اصفهان
1384 چهارمين بي ينا ل مجسمه سازي ايران . تهران
1381 نمايشگاه نقاشي موزه هنرهاي اصفهان
1381 سومين بي ينال مجسمه سازي ايران.تهران
1374 اولين بي ينال مجسمه سازي ايران .تهران

تهران
۱۳۸۴ فوق لیسانس نقاشی دانشگاه هنر تهران
۱۳۷۴ ليسانس رشته نقاشي دانشگاه آزاد تهران

جوايز
۱۳۸۶ شركت در مسابقه عكاسي انجمن عكاسان كانادا و منتخب براي عكس سايه ها
۱۳۷۸ شركت در دومين بي ينال مجسمه سازان ايران و برنده جايزه ويژه هيات داوران
۱۳۷۳ شركت در اولين جشنواره استاني فيلم و عكس كوثر و برنده جايزه در زمينه عكاسي

آثار نصب شده در شهر
۱۳۹۰ مجسمه پروانه ها در شهر. ارتفاع ۴ متر .آهن . تهران
۱۳۸۴ تنديس انسان – فضا . ارتفاع ۳ متر . برنز . تهران
۱۳۸۱ تنديس مادر . ارتفاع ۴ متر . بتون . اصفهان

۱۳۸۷ اقامت هنري در ekwc (مركز هنر و سراميك اروپا ) هرتوگن بووش –هلند

از ۱۳۸۶ تدریس در دانشگاه های هنر بزرگمهرو سپهر.اصفهان