محمد علیزاده

محمد علیزاده ، متولد ۱۳۶۱ تهران ، کارشناسی مجسمه سازی از دانشگاه هنر تهران ۱۳۹۲ ، نمایشگاه انفرادی چاپ دستی (رخ ) گالری نک ۱۳۹۵ ، نمایشگاه انفرادی مجسمه ( جنگ جو ) گالری ٱ ۱۳۹۵ ، شرکت در چندین نمایشگاه مجسمه سازی و چاپ دستی ، جایزه دوم سومین جشنواره شروه ۱۳۹۴