مصطفی چوب تراش

نمایش های انفرادی:1395"وز وز زنبوری که از دموکراسی لیز می خورد" گالری اعتماد ، تهران ، ایران
1395"پنجره ایی رو به تاریخ"، ارت کلاب ، ترنتو ، کانادا
1394 "وقتي صندلي ها اداي جوجه تيغي در مي آورند "، گالری اعتماد ،تهران ،ایران
1391 " پس دستور دادم که دندان نیش جیرجیرک ها را بکشند...." ، گالری اعتماد ،تهران ،ایران
1389 "بمب تنبل" گالری سین ،تهران ،ایران
نمایش های گروهی:1397 ارت فر ساچی گالری ، لندن ، انگلیس
1397موزه کانزال ، برجین ، نروژ
1397 گالری کاتیرینا ماریا راب، برلین ، آلمان
1397 گالری شکوه ، تهران ، ایران
1397گاالری شیرین ، تهران ، ایران
1396 گالری فزمان فرمانفرمایان ، تهران ، ایران
1395 گالری اعتماد، تهران ، ایران
1395 صلح ،نیاوران، تهران ، ایران
1395 مجموعه بنتون ،نیوییورک، امریکا
1394 دی ماین گالری، دبی ،امارات متحده عربی
1394 مجموعه بنتون، ونیز، ایتالیا
1394 گالري اعتماد ، تهران ، ايران
1394 موزه معاصر تهران، تهران ، ايران
1394 گالری اعتماد، ،دوبی ،امارات متحده عربی
1394 گالري سين ، تهران ، ايران
1393 خانه هنرمندان ، تهران ،ايران
1393گالري زيرزمين دستان، جنگل، تهران، ايران
1992 گالري پرديس ملت ، لايه هاي درون، تهران، ايران
1391 گالری هما ، سیری بر طراحی ایران ،تهران ،ایران
1391 گالری شکوه،سرزمین عجایب ،تهران ،ایران
1391 گالری اعتماد، ،دوبی ،امارات متحده عربی
1390 گالری محسن ، آشپزخانه ،تهران ،ایران
1390 گالری آران ، تهران حقیقی یا مجازی ،تهران ،ایران
1389 گالری ارت سنتر ، ،تهران ،ایران
1389 گالری خانه هنرمندان گالری ممیز، ،تهران ،ایران
1389 گالری پردیس ملت ، تهران ،ایران
1389 گالری هما،چهارمین منتخب نسل نو ،تهران ،ایران
1388 گالری دی، تهران ،ایران
1388 گالری نیاوران، سومین منتخب نسل نو ،تهران ،ایران
1388 موزه صبا، هنر جوان ،تهران ،ایران
1388 گالری لاله، تهران ،ایران
1387 گالری نیاوران، سالانه دامون فر ،تهران ،ایران
1387 گالری لاله، تهران ،ایران
1387 موزه صبا، هفتمین دوسالانه نقاشی ایران، تهران ،ایران
1387 گالری ماه مهر، تهران ،ایران
1386 گالری هما،دومین منتخب نسل نو ، تهران ،ایران
1385 موزه صبا،دوسالانه جهان اسلام، تهران ،ایران
1385 گالری نیاوران،دومین سالانه دامون فر، تهران ،ایران
1384 بینال طراحی کرج، کرج ،ایران

متولد ۱۳۶۲ دزفول
۱۳۹۰ کارشناسی ارشد، نقاشی، دانشگاه سوره، تهران، ایران
۱۳۸۷کارشناسی نقاشی دانشگاه آزاد دانشگاه هنر ومعماری واحد تهران مرکز، تهران، ایران