مهدیه عزیزی راد

نمایش های گروهی:• گالری لاله – هفتمین سالانه تبادل آثار چاپ دستی- دی 1398
• گالری heike arndt Dk - سالانه چاپ دستی برلین 2019- آبان 1398
• آرتیبیشن- نمایشگاه چاپ دستی تکثیر – مهر 1398
• فرهنگستان هنر- جشنواره نقاشان نوگرای البرز- مهر 1398
• خانه هنرمندان ایران، دومین نمایشگاه هنری توما- مرداد 1398
• گالری تم- نمایشگاه چاپ دستی- مرداد 1398
• گالری لاله – ششمین سالانه تبادل آثار چاپ دستی – اردیبهشت 1398
• موسسه هوم مجتمع سام سنتر- نمایشگاه چاپ دستی- بهمن 1397
• گالری دیبا (کرمان)- نمایشگاه هنرهای تجسمی- دی 1397
• گالری شوادون (شوشتر)- نمایشگاه طراحی- آذر1397
• گالری هفت ثمر- نمایشگاه چاپ دستی- مهر 1397
• گالری لاله – نمایشگاه طراحی- تیر1397
• دارگون تهران- دیبا کرمان- سروناز شیراز- مارلیک یزد- اکنون اصفهان، نمایشگاه گروهی چاپ دستی آنسوی دیوار به یاد عباس کیارستمی- تیر1397
• گالری لاله – پنجمین سالانه تبادل آثار چاپ دستی – اردیبهشت 1397
• گالری پردیس ملت تهران- اولین اکسپوی دانشجویی – بهمن 1396
• گالری آرتا تورنتو(کانادا) – نمایشگاه هنرهای تجسمی- دی 1396
• گالری شوادون (شوشتر)- نمایشگاه گروهی آمود- دی 1396
• گالری شکوه - نمایشگاه گروهی چاپ و طراحی از هاویه تا درک - آذر 1396
• گالری لاله - نمایشگاه چاپگران جوان- آذر 1396
• گالری لاله – چهارمین سالانه تبادل آثار چاپ دستی – اردیبهشت 1396
• آتلیه چاو، نوروزانه هفتم، چاپ های کوچک – (تهران- مشهد- کرمان- کرما¬نشاه)اسفند 1395
• گالری 26- برگزیده اولین دوسالانه چاپ دستی- بهمن 1395
• گالری آتبین – نمایشگاه گروهی چاپ دستی با عنوان "حموم" – آذر 1395
• گالری هفت ثمر- نمایشگاه گروهی چاپ دستی- مهر 1395
• خانه هنرمندان ایران- برگزیده فراخوان جشنواره صلح و نمایشگاه صلح- شهریور1395
• گالری نگاه(تهران)- نمایشگاه گروهی نقاشی پیکان- شهریور 1395
• گالری طراحان آزاد- نمایشگاه گروهی نقاشی و چیدمان سو+زن – خرداد 1395

متولد ۱۶ / ۰۱ / ۱۳۶۵
کاردانی نقاشی از دانشکده فنی و حرفه ای دختران اهواز ۱۳۸۳ – ۱۳۸۵
کارشناسی هنرهای تجسمی از دانشگاه علم و فرهنگ تهران ۱۳۸۹-۱۳۹۱
کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه الزهرا ۱۳۹۶
نمایشگاه انفرادی:
• گالری ویستا، نمایشگاه چاپ دستی، خرداد ۱۳۹۶