نازنين (فاطمه) رجبدوست گلسفيدى

نمایش های انفرادی:‎نقاشی کاربردی - گالری آناهیتا - اسفند ١٣٧٩
‎نقاشی و طراحی - گالری طرح و رنگ - خرداد ١٣٨١
‎نقاشی - گالری طراحان آزاد - آذر ١٣٨٣
‎نقاشی و چیدمان - گالری گلستان -خرداد ١٣٨٩
‎نقاشى - گالرى گلستان - اذر ١٣٩٥
نقاشى - گالرى گلستان-اذر و دى ١٣٩٨
نمایش های گروهی:‎شرکت در بیش از ٣٥ نمایشگاه گروهی و بينال هاى نقاشى و جشنواره صلح در ٣ دوره در تهران و شهرستانها ١٣٧٢ تا ١٣٩٨
‎می ٢٠١٠ سوئیس Art for humansنمایشگاه گروهی نقاشی-
‎پنجمین و ششمین نمایشگاه و سمپوزیم نقاشی - کلکته و راجستان - هندوستان - ژانويه و فوريه ٢٠١٥
‎چهارمين نمايشگاه و سمپوزيوم نقاشى (PAM)
‎بين هنرمندان ايران و ارژانتين- جوئن ٢٠١٧ ماستريخت- هلند

‎متولد ٩ مرداد ١٣٥٧
دیپلم گرافیک – هنرستان مولوى ١٣٧٥
‎لیسانس نقاشی – دانشگاه سوره تهران -١٣٨١
‎عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران از سال ١٣٨٠
‎همکاری با هفته نامه موسیقی تجسمی – روزنامه ایران ١٣٧٩ تا ١٣٨١
‎همکاری با موزه هنرهای معاصر تهران ١٣٨١ تا ١٣٨٣
‎تدریس هنر در مدارس و هنرستانها و آموزشگاههای خصوصی