هامون بادپر

هامون بادپر
متولد ۱۳۵۸ در شهر مشهد
کارشناسی نقاشی
مدرس دانشگاه و موسس آموزشگاه هنرهای تجسمی خطخطی
چاپ کتاب مجموعه آثار با عنوان ” خطخطی های یک خط”
برگزاری بیش از هشت نمایشگاه انفرادی و شرکت در بیش از ۵۰ نمایشگاه گروهی