هوفر حقیقی

۱۳۶۲، تهران. عکاس، استاد دانشگاه، نویسنده و کیوریتور. کارشناس ارشد عکاسی. حقیقی تاکنون در ۳ نمایشگاه انفرادی و بیش از ۲۰ نمایشگاه گروهی در ایران، اسکاتلند، کانادا، انگلیس و هند شرکت داشته است و در ۳ نمایشگاه به عنوان کیوریتور فعالیت کرده است. حقیقی از سال ۹۲ روی رابطه‌ی پدیدارشناسی و عکاسی کار می‌کند و ورکشاپ‌هایی هم در این زمینه با عنوان “خوانش مشارکتی عکس” برگذار کرده است.