کامران مشک زاد

متولد ۲۷ مرداد سال ۶۸ هستم.کارشناسی خود را از دانشگاه تهران در رشته مجسمه سازی گرفتم و البته از ۱۱ سال پیش مجسمه سازی را به صورت آزاد آغاز کردم.