آثار منتخب امروز

 • همه
 • چاپ دستی
 • چاپ دیجیتال
 • نقاشی
 • حجم
 • عکس
 • ویدئو
 • چیدمان

فیلتر قیمت

 • آثار کمتر از 5 میلیون
 • آثار از 5 تا 10 میلیون
 • آثار از 10 تا 20 میلیون
 • آثار بیشتر از 20 میلیون

شهروز صدر

آنگاه، توبه / 72x50سانتی متر

1,000,000 تومان

فروخته شده

مجید حجتی

خلوتگاه / 50x70سانتی متر

4,800,000 تومان 4,200,000 تومان

ساناز حائری

The leader / 33.5x50سانتی متر

2,800,000 تومان

محسن رضایی

اسب اصیل ترکمن / 50x70سانتی متر

3,000,000 تومان

مهدی جلالی

بدون عنوان / 150x120سانتی متر

12,000,000 تومان

افشین چیذری

بو، حس نوستالژیک دوران کودکی / 19x18سانتی متر

1,500,000 تومان 1,100,000 تومان

ابوالفضل معصومی

بدون عنوان / 100x70سانتی متر

2,500,000 تومان

فروخته شده

افشین چیذری

بدون عنوان / 60x60سانتی متر

6,000,000 تومان

یعقوب امدادیان

بدون عنوان / 52x50سانتی متر

4,000,000 تومان

آهو حامدی

بدون عنوان (از مجموعه آدمک سرخ) / 70x50سانتی متر

7,000,000 تومان

مجید حجتی

آیینه خانه / 20x30سانتی متر

2,500,000 تومان 2,000,000 تومان

بدون عنوان / 80x120سانتی متر

45,000,000 تومان

سعید محمودی

گذرگاه، باب1 / 80x66x66سانتی متر

14,000,000 تومان

محسن جمالی نیک

بدون عنوان (از مجموعه نامه های بی جواب) / 190x70سانتی متر

25,000,000 تومان

راهیل قوامی

بدون عنوان (از مجموعه نور و تاریکی (شماره 06) / 132x103سانتی متر

ساناز حائری

Civilization / 100x100سانتی متر

5,000,000 تومان

نصرت الله مسلمیان

بدون عنوان / 52x50سانتی متر

7,000,000 تومان

افشین چیذری

بدون عنوان / 12x18سانتی متر

1,500,000 تومان 1,100,000 تومان

بهرام غنچه پور

ویرانی کبود / 87x67سانتی متر

13,000,000 تومان

فروخته شده

افشین چیذری

بدون عنوان / 50x100سانتی متر

7,000,000 تومان

فروخته شده

واحد خاکدان

بدون عنوان / 50x70سانتی متر

9,000,000 تومان

شهروز صدر

برنگرد / 35x28سانتی متر

800,000 تومان

آهو حامدی

بدون عنوان (از مجموعه آدمک سرخ) / 30x20سانتی متر

4,000,000 تومان

علی رضوی

بدون عنوان / 60x80سانتی متر

6,000,000 تومان

میامی / 50x70سانتی متر

10,000,000 تومان

صفا کسائی

بدون عنوان (از مجموعه چاق و زیبا) / 77x132سانتی متر

5,000,000 تومان

فروخته شده

مجید حجتی

بدون عنوان (از مجموعه پاییز) / 40x60سانتی متر

4,950,000 تومان 3,800,000 تومان

مرتضی خسروی

بدون عنوان / 55x70سانتی متر

2,500,000 تومان 2,000,000 تومان

فروخته شده

بهرام غنچه پور

عمارت باغ شاه / 67x47سانتی متر

5,500,000 تومان

فروخته شده

بیژن صفاری

بدون عنوان / 57x37سانتی متر

7,000,000 تومان

آهو حامدی

بدون عنوان (از مجموعه آدمک سرخ) / 40x30سانتی متر

4,000,000 تومان

علی رضوی

بدون عنوان / 80x60سانتی متر

6,000,000 تومان

مریم فردوسی

بدون عنوان (از مجموعه سکوت روشن) / 30x30سانتی متر

1,500,000 تومان

صفا کسائی

بدون عنوان (از مجموعه چاق و زیبا) / 50x35سانتی متر

1,000,000 تومان

فروخته شده

بیژن صفاری

بدون عنوان / 37x58سانتی متر

7,000,000 تومان

سوگند نبی

بدون عنوان. بدون عنوان از مجموعه یک فنجان قهوه برای آقای فرانکنشتاین (فصل دوم) / 150x250سانتی متر

35,000,000 تومان 33,000,000 تومان

مهدی جلالی

بدون عنوان / 120x150سانتی متر

12,000,000 تومان

مرتضی خسروی

بدون عنوان / 100x70سانتی متر

3,500,000 تومان

فروخته شده

بهرام غنچه پور

میدان توپخانه / 57x85سانتی متر

7,000,000 تومان

فروخته شده

نادر داودی

بدون عنوان (از مجموعه خواب آشفته) / 60x90سانتی متر

12,000,000 تومان

شه گل صفرزاده

بدون عنوان / 37x25سانتی متر

650,000 تومان

آهو حامدی

بدون عنوان (از مجموعه آدمک سرخ) / 100x70سانتی متر

6,000,000 تومان

علی رضوی

بدون عنوان / 140x140سانتی متر

12,000,000 تومان

فروخته شده

مریم فردوسی

بدون عنوان (از مجموعه سکوت روشن) / 60x80سانتی متر

5,700,000 تومان

کیمیا صابونی

پلان اول / 82x45سانتی متر

1,600,000 تومان

بهرام غنچه پور

مسجد شاه / 95x80سانتی متر

8,000,000 تومان

فروخته شده

صفا کسائی

بدون عنوان (از مجموعه چاق و زیبا) / 50x35سانتی متر

1,000,000 تومان

معصومه مظفری

بدون عنوان / 77x57سانتی متر

4,000,000 تومان

داوود زندیان

جاده / 100x96سانتی متر

1,700,000 تومان

آهو حامدی

بدون عنوان (از مجموعه آدمک سرخ) / 100x70سانتی متر

مرتضی خسروی

بدون عنوان / 100x70سانتی متر

مریم فردوسی

بدون عنوان (از مجموعه سکوت روشن) / 80x60سانتی متر

4,000,000 تومان

صفا کسائی

بدون عنوان (از مجموعه چاق و زیبا) / 50x35سانتی متر

1,000,000 تومان

بیژن صفاری

بدون عنوان / 52x47سانتی متر

11,000,000 تومان

مهدی جلالی

بدون عنوان / 50x70سانتی متر

5,500,000 تومان

مرتضی خسروی

بدون عنوان / 70x۱۰۰سانتی متر

3,500,000 تومان

فروخته شده

افشین کیوان

بدون عنوان / 150x120سانتی متر

28,000,000 تومان

فروخته شده

حجت سالارمحمدی

بهار خرکی3 / 30x40سانتی متر

3,300,000 تومان 2,000,000 تومان

روزبه نعمتی شریف

بدون عنوان 2 / 91x59x43سانتی متر

25,000,000 تومان 12,500,000 تومان

آهو حامدی

بدون عنوان / 60x40سانتی متر

6,000,000 تومان