تاثیر جنبش ضد نژادپرستی بر آینده مجسمه‌های شهری

۲۲ خرد ۱۳۹۹ / دسته بندی:اخبار عمومی / بازدیدها:5 / / ۰ دیدگاه

بناها و مجسمه ها در تمامی اداور نماد و ابزاری مهم برای شکل دادن به ارزشها و هویت جامعه بوده‌اند. بیشتر آنچه ما درباره بسیاری از فرهنگهای باستانی مانند مصر و یونان می‌شناسیم از طریق بناها و مجسمه‌های عمومی بوده‌است. بیشتر آنچه نسلهای آینده درباره ما خواهند دانست، از طریق بناهایی است که ما امروز برای ساخت و حفظ آنها تلاش می‌کنیم. اما امروزه این آثار معمولا جنبه تبلیغاتی به خود گرفته‌اند و ارزش معنوی و رسانه‌ای خود را از دست داده‌اند. هنک ویلیس توماس با تاکید برهمین مطلب، عنوان میکند که همیشه سعی در خلق آثاری داشته تا نمادی از وحدت و قدرت را نشان دهند. او همچنین عنوان میکند که وجود این آثار برای آیندگان و شواهد تاریخی آنها میتواند مفید باشد. در این روزهای پر التهاب جهانی، با شدت گرفتن اعتراضات علیه نژادپرستی در سراسر جهان، شاهد تخریب و پائین آوردن مجسمه‌های بی‌شماری از افراد بوده‌ایم که برده‌داری را همراه اسم خود به یدک می‌کشیدند. شاید وقت آن رسیده که بر تندیسهایی که در گوشه کنار شهر بنا میکنیم بیشتر دقیق شویم تا آیندگان با چهره‌هائی مواجه نباشند که گذر زمان وجه دیگری از آنها را به نمایش خواهد گذاشت.