از زمان غارنشینی تا به امروز نقاشی یکی از رایج‌ترین شیوه‌های ارتباطی بشر بوده است. انسان‌های اولیه، با ترسیم شکل بر دیوار غارها، اتفاقات زمان خود را برای نسل امروز به یادگار گذاشته‌اند و امروزه هنرمندان، همچنان از هنر نقاشی، برای بیان اتفاقات و احساسات خود استفاده می‌کنند. دیوید زین،هنرمند خودآموخته نیویورکی، از جمله هنرمندانی است که با استفاده از ساده‌ترین ابزار نقاشی “گچ”، دست به خلق آثار شاد و شاعرانه در گوشه و کنار خیابان‌های جهان می‌زند تا شادی و امید را به بیننده منتقل کند. آثار دیوید با استفاده ازساده‌ترین عناصر شهری طراحی و با بیننده ارتباط برقرار می‌کنند. این نقاشیها مانا نیستند و با آب یا باران از بین می‌روند اما تاثیر روح‌بخش این آثار با عکس‌هایی که رهگذران در صفحات اجتماعی خود از آثار این هنرمند به اشتراک می‌گذارند جاودانه خواهد ماند.