کشته شدن جورج فلوید شهروند ساهپوست آمریکایی توسط یک افسر پلیس در چند روز گذشته خشم بسیاری از مردم جهان را برانگیخت. این خشم همه‌گیر تا دنیای هنر هم پیش رفت و باعث شد هنرمندان زیادی از آمریکا وسراسر جهان، دست به خلق آثاری در مقابله با نژادپرستی و حمایت از تساوی حقوق بشر بزنند. این آثار غالبا‌‌ً نقاشیهای خیابانی است که بر دیوارهای شهر با چهره جورج فلوید و یا قربانیان نژادپرستی همراه با جمله‌ای از فلوید” نمیتوانم نفس بکشم” کشیده شده‌اند. هنرمندان در سراسر تاریخ با استفاده از سلاح خود “هنر”، تاثیر بسزائی بر جنبشهای اعتراضی زمان خود داشتند. جهان امروز در تلاش است تا بدور از برتری نژادی و رنگ پوست، برابری را برای آیندگان به ارث بگذارد. به نظر شما چقدر نقش ما در این امر موثر است؟