در بدو ورود به این نمایشگاه پرتره تخریب شده گوئیدو رنی هنرمند قرن هفدهم از قدیس جان باپتیس مشاهده می‌شود. در همان نزدیکی لوستری شکسته که در اثر انفجار بر زمین افتاده قابل مشاهده است، آینه‌ها ترک خورده‌اند و نقاشی‌ها پاره شده‌اند و دیوارها نیمه فروریخته‌اند.
بیروت به آرامی در حال بازسازی ویرانه‌های انفجاریست که بسیاری از اماکن هنری، گالری‌ها و مشهورترین بناهای لبنان را تخریب کرد.

در این نمایشگاه آثار هنری که در اثر انفجار آسیب دیده‌اند با هدف گردآوری آثار در کنار هم قرار گرفته‌اندو نه به هدف بازسازی آنان. نمایشگاه «هنر زخمی» در موزه موزائیک شهر که خود آسیب فراوانی در اثر انفجار دیده بود بازگشائی شد.
این نمایشگاه همراه با موسیقی، شعر و ادبیات لبنانی و نورپردازی بر بخشهای آسیب‌دیده آثار، قصد جلب توجه مخاطبین به آسیب‌ها دارد.

بگفته کیوریتور نمایشگاه، ژان لوئیس مینگوی، مجسمه‌ها شاهد اتفاقات و آسیبهائی بوده‌اند که برای بیروت افتاده. او می‌گوید: « ایده اصلی این است: چرا ما باید بازیابی کنیم؟ چرا ما نمی توانیم فقط با زخم زندگی کنیم؟ چرا باید آن را فراموش کنیم؟ و تا چه زمانی در زندگی روزمره خود باید با این زخم زندگی کنیم؟» در این نمایشگاه آثار هنری که در زمان وقوع حادثه و پس از آن توسط هنرمندان لبنانی و خارجی ساخته شده‌اند به نمایش گذاشته شده‌اند.

یکی از این آثار نقاشی تام یانگ است که بومهای پاره شده اثری از خود را به هم دوخته است.
این نمایشگاه با حمایت مالی بانک بمو و بنیاد آئودی برگزار شد.