تورهای ۳۶۰

زیر پای ما مدام خالی می‌شود، به همین خاطر است كه “هیچكس هیچ جا نیست.”
تا مادامی كه به هر استعاره‌ای از جا كنده می‌شویم، مفهوم رئالیستی مکان، مفهوم گنگی‌ست. مرز میان فضای مجازی و فضای واقعی در نبود دنیای دیجیتال هم، ناروشن بود. بخصوص اگر آنجا جایی بود برای تماشای اثر، در نتیجه؛ مفهوم رئالیستی مكان مفهوم گنگی‌ست.
حالا فرض‌کنید مکانی بدون در، به ظاهر بسته اما گشوده به چشم‌اندازِ دنیای دیگری…
دنیای اثر هنری.
گالری ویژن ۱ از این ایده مایه می‌گیرد؛
“واقعیت تا جایی واقعی است که در ما واقعیت تازه ای را بیافریند”. حتی اگر قلمرو آن جایی در رویای ما باشد.
به ویژن ۱ خوش آمدید.

تور ۳۶۰ نمایشگاه ، افشین چیذری 

تور ۳۶۰ نمایشگاه گروهی موسسه سکو دانشجویان ۳

تور ۳۶۰ نمایشگاه ، وجید امینی

تور ۳۶۰ نمایشگاه درون، بیرون و دوباره درون، مرتضا بصراوی

تور ۳۶۰ نمایشگاه گروهی موسسه سکو دانشجویان ۲

تور ۳۶۰ نمایشگاه گروهی موسسه سکو اساتید

تور ۳۶۰ نمایشگاه گروهی موسسه سکو دانشجویان

تور ۳۶۰ نمایشگاه در خلوت شهر، علی رضوی

تور ۳۶۰ نمایشگاه فرشیدُ لاریمیان

تور ۳۶۰ نمایشگاه داوود زندیان

نمایشگاه مجازی ۳۶۰ خود را سفارش دهید

9-11
9-112
1