آهو حامدی

نمایش های انفرادی:
1386 : نمایشگاه انفرادی، گالری هما، تهران
1388 : نمایشگاه انفرادی، گالری زیرزمین، دبی، امارات متحده‌ی عربی
1388 : نمایشگاه انفرادی، گالری هما، تهران
1389 : نمایشگاه انفرادی، «چشم بر زمستان»، گالری مِکیچ، مونترآل، کبک، کانادا
1393 : نمایشگاه انفرادی، «سندروم کاشی مفقوده»، گالری هما، تهران
1395 : نمایشگاه انفرادی، «شفافیت در قلب آغاز می شود»، گالری هما، تهران
1396 : نمایشگاه انفرادی، «کلمات ناممکن»، گالری بن، تهران
1397 : نمایشگاه انفرادی، «مجموعه‌ی آدمک سرخ، آثار متاخر آهو حامدی»، گالری هما، تهران
نمایش های گروهی:
1383 : نمایشگاه گروهی، گالری لاله، تهران
1386 : نمایشگاه گروهی، «خاطرات جمع‌آوری شده: روندهای جدید در نقاشی ایران»، گالری آرت اِسپِیس، لندن
1386 : نمایشگاه گروهی، «عهدهای شکسته، رویاهای فراموش شده»، میراث ایران، لندن
1386 : نمایشگاه گروهی، «دفترچه خاطرات تصویری»، گالری مهرآوا، تهران، ایران
1387 : نمایشگاه گروهی، «نسل نو»، تالار فیروزه در کاخ نیاوران، تهران
1387 : نمایشگاه گروهی، پاییز نیاوران، مرکز فرهنگی نیاوران، تهران
1387 : نمایشگاه گروهی، «آسمان بر زمین: به تصویر درآوردن زنان ایرانی»، گالری بریک لِین، لندن
1387 : نمایشگاه گروهی، گالری مِکیچ، مونترآل، کبک، کانادا
1388 : نمایشگاه گروهی، «هنرمندانی از سه نسل»، گالری آرت سنتِر، تهران
1393 : نمایشگاه گروهی، «حس خوشبختی»، گالری هما، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «چکش و طراحی»، موزه‌ی طراحی، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «کلکسیون تابستان»، گالری هما، تهران
1399 : نمایشگاه گروهی، «چو گل ده روز - آنلاین»، گالری چوم، بندرانزلی

متولد 1360 تهران دارای مدرک کارشناسی نقاشی از دانشکده هنر و معماری ,عضو انجمن نقاشان ایران . شرکت در بیش از سی نمایشگاه گروهی خارج و داخل ایران و 9 نمایشگاه انفرادی در ایران , کانادا ,دبی و سوئیس .