احمد عالی

بیوگرافی:
1329 : آغاز تحصیل در هنرستان تهران
1331 : فارغ‌التحصیلی از دبیرستان
نمایش های انفرادی:
1342 : نمایشگاه انفرادی، تالار فرهنگ، تهران
1344 : نمایشگاه انفرادی، «بینایی»، تالار قندریز، تهران
1347 : نمایشگاه انفرادی، گالری سیحون، تهران
1347 : نمایشگاه انفرادی، گالری بورگِز، تهران
1376 : نمایشگاه انفرادی، «نگاهی به 40 سال»، گالری برگ، تهران
1387 : نمایشگاه انفرادی، گالری آریا، تهران
1389 : نمایشگاه انفرادی، «مجموعه‌ای از عکس‌های گرفته شده‌ی عالی در بین سال‌های 1961 و 2009»، گالری ماه مهر، تهران
1391 : نمایشگاه انفرادی، «بازیافت»، گالری آران، تهران
1392 : نمایشگاه انفرادی، گالری آران، تهران
1395 : نمایشگاه انفرادی، «خودنگاره‌های احمد عالی»، گالری امکان، تهران
نمایش های گروهی:
1390 : نمایشگاه گروهی، «عکاسی ایرانی»، پاریس
1396 : نمایشگاه گروهی، «مکان»، گالری امروز، اصفهان
1397 : نمایشگاه گروهی، «بازیافت شده 2»، گالری آزاد، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «فروش آزاد»، گالری طراحان آزاد، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «من سهراب سپهری»، موزه گالری دیدی، مازندران
1397 : نمایشگاه گروهی، «در بستر روزهای خالی»، موزه‌ی هنرهای شهر لس‌‌آنجلس، لس آنجلس
1397 : نمایشگاه گروهی، «تا 10 میلیون»، گالرى خطِ سفيد، تهران