افروز عمیقی

بیوگرافی:
1376 : دریافت مدرک کارشناسی در رشته‌ی علوم سیاسی، کالج بارنارد در دانشگاه کلمبیا، نیویورک
1381 : برنامه‌ی استودیو تابستانه، مدرسه‌ی هنرهای تجسمی، نیویورک
1386 : دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌ی هنرهای زیبا، دانشگاه نیویورک، نیویورک
نمایش های انفرادی:
1389 : نمایشگاه انفرادی، «فرشتگان در جنگ»، گالری ایزابلِ فَن دِن آیندِ، دبی، امارات متحده‌ی عربی
1390 : نمایشگاه انفرادی، «وضعیت مخفی»، گالری نیچل بیچِن، نیویورک
1391 : نمایشگاه انفرادی، «شهر معلق»، بلوم پراجِکتس، انجمن هنرهای معاصر سانتا باربارا، کالیفرنیا
1393 : نمایشگاه انفرادی، «دور از ایزد»، گالری نیچل بیچِن، نیویورک
1395 : نمایشگاه انفرادی، مونگاتا، گالری لیلا هِلِر، دبی
1396 : نمایشگاه انفرادی، «پنهان بودن بس است»، گالری لیلا هِلِر، نیویورک
1396 : نمایشگاه انفرادی، «اطاق اِکو»، گالری هنر معاصر سوفیا، لندن
1397 : نمایشگاه انفرادی، «حضورِ غیبت تو در همه‌جا احساس می‌شود»، نخستین موزه‌ی هنر، نشویل
1397 : نمایشگاه انفرادی، «سفرهای طولانی و پیچیده»، هنر مدرن و سنت اسلامی، کتونه، نیویورک
نمایش های گروهی:
1389 : نمایشگاه گروهی، «ساختارهایی در مداخله»، گالری آرت گیلد، نیویورک
1389 : نمایشگاه گروهی، نمایشگاه جایزه‌ی جمیل، موزهی سکیب سابانچی، استانبول، ترکیه
1389 : نمایشگاه گروهی، موزه‌ی ملی دمشق، سوریه
1391 : نمایشگاه گروهی، «آن احساس غرق‌کننده‌ی تعجب»، گالری سآوث‌فِرست، بروکلین، نیویورک
1395 : نمایشگاه گروهی، «جهان‌های شگفت‌انگیز:
1398 : نمایشگاه گروهی، «بارش مهر و مرگ»، 17اِسِکس، نیویورک
1398 : نمایشگاه گروهی، «پلی میان تو و همه چیز»، گالری هِینز، کالیفرنیا
1398 : نمایشگاه گروهی، «پُلی میان تو و همه چیز»، گالری های لاین ناین، نیویورک
جوایز:
1388 : کسب جایزه‌ی جمیل، موزه‌ی ویکتوریا و آلبرت، لندن