الیکا هدایت

نمایش های انفرادی:
1396 : نمایشگاه انفرادی، «اعراف»، پروژه‌های محسن - پاسیو، تهران
1398 : نمایشگاه انفرادی، «نان و سیرک»، دستان +2، تهران
نمایش های گروهی:
1388 : نمایشگاه گروهی، «14/21: هنرهای معاصر ایران»، کِرون اسپِیس، پاریس
1398 : نمایشگاه گروهی، «بانک‌ها»، گالری آلین ویدال، پاریس
بینال ها:
1386 : شرکت در ششمین دوسالانه‌ی عکاسی و هنرهای تجسمی، لیژ، بلژیک
1387 : شرکت در بی‌ینال «اوربان جِلِسی»، برلین