ایران دررودی

نمایش های انفرادی:
1337 : نمایشگاه انفرادی، میامی بیچ آرت سنتر، آمریکا
1337 : نمایشگاه انفرادی، دانشگاه کلمبیا، نیویورک
1338 : نمایشگاه انفرادی، رویال هیلتون هتل، تهران
1338 : نمایشگاه انفرادی، تالار فرهنگ، تهران
1340 : نمایشگاه انفرادی، انجمن ایران و آمریکا، تهران
1342 : نمایشگاه انفرادی، موزه‌ی زِلِس، بروکسل
1343 : نمایشگاه انفرادی، گالری بُرگِس، تهران
1351 : نمایشگاه انفرادی، موسسه‌ی گوته، تهران
1352 : نمایشگاه انفرادی، اِسپِیس گالری 2000، نیویورک
1353 : نمایشگاه انفرادی، شرکت ملی نفت ایران، آبادان
1353 : نمایشگاه انفرادی، دانشگاه فردوسی، مشهد
1354 : نمایشگاه انفرادی، گالری گالریا، مکزیک
1355 : نمایشگاه انفرادی، هریتِیج گالری، تورنتو
1366 : نمایشگاه انفرادی، گالری بایلُل، پاریس
1368 : نمایشگاه انفرادی، فِرست کرِدیت بانک، لس‌آنجلس
1378 : نمایشگاه انفرادی، گالری هوریان، سن‌فرانسیسکو
1387 : نمایشگاه انفرادی، موزه‌ی هنر های معاصر، تهران
نمایش های گروهی:
1393 : نمایشگاه گروهی، «برهوت»، گالری فرامرزی، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «واقعیت مبهم»، گالری فرمانفرما، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «یک از هزاران»، نگارخانه‌ی الهی، رشت
1397 : نمایشگاه گروهی، «به رنگ آسمان»، گالری سرزمین هنر، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «فراواقع نمايی در هنرمعاصر ايران»، گالری شیرین، تهران