بهرام حنفی

نمایش های انفرادی:
1371 : نمایشگاه انفرادی خوشنویسی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
1373 : نمایشگاه انفرادی خوشنویسی، گالری سیحون، تهران
1374 : نمایشگاه انفرادی خوشنویسی، گالری کندولوس
1375 : نمایشگاه انفرادی خوشنویسی، گالری سیحون، تهران
1376 : نمایشگاه انفرادی خوشنویسی، باشگاه ایران، دبی
1377 : نمایشگاه انفرادی خوشنویسی، گرگان
1378 : نمایشگاه انفرادی خوشنویسی، گالری نقش جهان
1381 : نمایشگاه انفرادی خوشنویسی، گالری والی، تهران
1382 : نمایشگاه انفرادی خوشنویسی، سنیگالیا، ایتالیا
1382 : نمایشگاه انفرادی خوشنویسی، گالری والی، تهران
1383 : نمایشگاه انفرادی، «خوشنویسانی با رویکردهایی مدرن»، فرهنگسرای خیال، ایران
1384 : نمایشگاه انفرادی خوشنویسی، گالری والی، تهران
1385 : نمایشگاه انفرادی خوشنویسی، «اشعار رومی»، گالری سیحون، لس‌آنجلس
1387 : نمایشگاه انفرادی خوشنویسی، گالری والی، تهران
1397 : نمایشگاه انفرادی، مجموعه‌ی «دوره‌ی آبی»، گالری ساربان، تهران
نمایش های گروهی:
1375 : نمایشگاه گروهی خوشنویسی، سالگردی برای درویش عبدالمجید طالقانی
1387 : نمایشگاه گروهی، فرهنسگرای نیاوران، تهران
1392 : نمایشگاه گروهی نقاشیخط، گالری سیحون، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی خطاطی، «دستهایی که بهم پیوسته است»، گالری سیحون، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «ششمین جشنواره بین‌المللی هنر برای صلح»، پردیس ملت، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه تابستانه»، گالری ماه، تهران
رزیدنسی:
1364 : آغاز به مطالعه در زمینه‌ی پژوهش هنر در موسسات هنری مختلف در ایران1369 : فارغ‌التحصیلی از انجمن خوشنویسان ایران1373 : دریافت مدرک کارشناسی در رشته‌ی صنایع دستی، دانشگاه هنر تهران1378 : دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌ی پژوهش هنر، دانشگاه تربیت