بهرام دبیری

نمایش های انفرادی:
1347 : نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری سپید، تهران
1354 : نمایشگاه انفرادی، گالری سیحون، تهران
1354 : نمایشگاه انفرادی، موسسه‌ی گوته، تهران
1355 : نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری سیحون، تهران
1355 : نمایشگاه انفرادی نقاشی، موسسهی گوته تهران
1356 : نمایشگاه انفرادی، گالری تهران، ایران
1357 : نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری تهران، ایران
1363 : نمایشگاه انفرادی، «تصاویر اشیا بی‌جان»، کارگاه شخصی، تهران
1363 : نمایشگاه طراحی انفرادی، کارگاه شخصی، تهران
1364 : نمایشگاه انفرادی، «پرده‌ها»، کارگاه شخصی، تهران
1365 : نمایشگاه انفرادی، «فیگورها»، کارگاه شخصی، تهران
1367 : نمایشگاه انفرادی، نشر نقره، تهران
1368 : نمایشگاه انفرادی، گالری پافر، تهران
1368 : نمایشگاه انفرادی، کارگاه شخصی، تهران
1371 : نمایشگاه نقاشی انفرادی، 50 اثر، تهران
1371 : نمایشگاه انفرادی، کارگاه شخصی، تهران
1372 : نمایشگاه انفرادی، گالری آریا، تهران
1373 : نمایشگاه انفرادی، گالری سیحون، تهران
1374 : نمایشگاه انفرادی، «قالیچه‌های نمدین»، گالری گلستان، تهران
1375 : نمایشگاه انفرادی خوشنویسی و طراحی، کارگاه شخصی، تهران
1375 : نمایشگاه انفرادی، سرامیک و فلزات، گالری گلستان، تهران
1375 : نمایشگاه انفرادی، «قالیچه‌های نمدین: نسل دوم»، گالری گلستان، تهران
1375 : نمایشگاه انفرادی قلم زنی و طراحی، تهران، ایران
1380 : نمایشگاه انفرادی نقاشی، 20 اثر هنری منتخب، باشگاه ماربلا، اسپانیا
1380 : نمایشگاه انفرادی، "حشرات بهرام دبیری (دگرگیسی)"، گالری آبی، تهران
1380 : نمایشگاه انفرادی، «کتیبه‌های بهرام دبیری»، گالری گلستان، تهران
1380 : نمایشگاه انفرادی، «25 برگ از یک کتاب گمشده»، گالری سیحون، تهران
1385 : نمایشگاه انفرادی، «یک مشت گرد و غبار»، کاشی‌ها و کوزه‌ها، گالری کلستان، تهران
1385 : نمایشگاه انفرادی، گالری خانه‌ی نیک، یزد، ایران
1397 : نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری گلستان، تهران
1397 : نمایشگاه انفرادی، «نمایشگاه نقاشی»، گالری گلستان، تهران
نمایش های گروهی:
1355 : نمایشگاه گروهی طراحی، گالری نقش، تهران
1355 : نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری دریچی، شیراز
1356 : نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری دریچی، شیراز، ایران
1356 : نمایشگاه گروهی طراحی، گالری نقش، تهران
1358 : نمایشگاه گروهی نقاشی زنده‌، «جلوی چشم عموم»، باغ فردوس، تهران
1358 : نمایشگاه گروهی نقاشی، بازگشایی دوباره‌ی موزه‌ی هنرهای معاصر، تهران
1359 : نمایشگاه سیار گروهی، نمایش در برخی از شهرهای شمالی ایران
1360 : نمایشگاه گروهی نقاشی، موزه‌ی هنرهای معاصر، تهران
1361 : نمایشگاه گروهی نقاشی، موزه‌ی هنرهای معاصر، تهران
1371 : نمایشگاه گروهی نقاشی در حمایت از زنان و کودکان بوسنی
1372 : نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری آبی، بابل
1375 : نمایشگاه گروهی، میکس مِدیا: آثار فلزی و سرامیک، گالری گلستان، تهران
1380 : نمایشگاه گروهی، «توتال آرتس در کورت‌یارد»، دبی، امارات متحده‌ی عربی
1380 : نمایشگاه گروهی، انجمن هنرمندان ایرانی، تهران
1381 : نمایشگاه گروهی، «بهار»، هتل میراژ، دبی
1382 : نمایشگاه گروهی «پاییز»، هتل میراژ، دبی
1382 : نمایشگاه گروهی، گالری بِرناک، برمن، آلمان
1392 : نمایشگاه گروهی نقاشی تابستانه بتوسط 60 هنرمند
1397 : نمایشگاه گروهی، «فروش آزاد»، گالری طراحان آزاد، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «ششمین جشنواره بین‌المللی هنر برای صلح»، پردیس ملت، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «من سهراب سپهری»، موزه گالری دیدی، مازندران
1397 : نمایشگاه گروهی، «هنرمندان نوگرا از دیروز تا امروز»، سهراب، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «هنرمندان نوگرا از دیروز تا امروز»، سهراب، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «کلکسیونر 3»، آرتیبیشن، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «نسخه‌ها»، گالری آریا، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه نقاشی و مجسمه»، نگارخانه سروناز، شیراز
1398 : نمایشگاه گروهی، «چشم شهر»، نگارخانه سروناز، شیراز
1398 : نمایشگاه گروهی، «شب‌تاب 7»، گالری آزاد، تهران
1399 : نمایشگاه گروهی، «شبتاب 8 - نمایش آنلاین»، گالری آزاد، تهران
رزیدنسی:
1349 : تحصیل در دانشكده‌ی هنرهاي زيباي دانشگاه تهران