بهمن صحت‌لو

نمایش های انفرادی:
1367 : نمایشگاه انفرادی، گالری سالِکِس آرت، استکهلم
1370 : نمایشگاه انفرادی، فرهنگسرای کخلفتئا، سوئد
1372 : نمایشگاه انفرادی، گالری اِچ، استکهلم
1375 : نمایشگاه انفرادی، گالری اِم، استکهلم
1375 : نمایشگاه انفرادی، گالری موکا، یوتبری
1377 : نمایشگاه انفرادی، گالری پیِن فو، فرانسه
1379 : نمایشگاه انفرادی، گالری ایز، اُسلو
1381 : نمایشگاه انفرادی، گالری آرت وُرکس، آمستردام
1382 : نمایشگاه انفرادی، گالری اِستادس، هالمستاد، سوئد
1387 : نمایشگاه انفرادی، گالری لیلا بلا سوفان، سوئد
1391 : نمایشگاه انفرادی، گالری رجینا دورکو، فنلاند
نمایش های گروهی:
1357 : نمایشگاه گروهی، موزه‌ی هنرهای معاصر، تهران
1359 : نمایشگاه گروهی، موزه‌ی هنرهای معاصر، تهران
1372 : نمایشگاه گروهی، گالری اِچ، استکهلم
1375 : نمایشگاه گروهی، موزه‌ی هنر لیل‌یِواکرس، استکهلم
1376 : نمایشگاه گروهی، موزه‌ی هنر لیل‌یِواکرس، استکهلم
1384 : نمایشگاه گروهی، فرهنگسرای استکهلم
1386 : نمایشگاه گروهی، گالری بِی‌مان، یوتبری
1397 : نمایشگاه گروهی، «جغرافی و فرهنگ»، گالری دانژه، سمنان
1397 : نمایشگاه گروهی، «کومشیان»، گالری ساربان، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه نقاشی»، موزه گالری دیدی، ایزدشهر
رزیدنسی:
1360 : دریافت مدرک از دانشگاه هنر تهران