بیژن دانشمند

نمایش های انفرادی:
1396 : نمایشگاه انفرادی، «حقیقت‌های بی‌انتها»، گالری جانت ردی، لندن
نمایش های گروهی:
1393 : نمایشگاه گروهی، «برنامه‌های اداری»، انکوراژ هاوس، ایست ایندیا داکس، لندن
1393 : نمایشگاه گروهی، حراجی هنر معاصر خاورمیانه، لندن
1393 : نمایشگاه گروهی، «فرزندان دادا»، لندن
1393 : نمایشگاه گروهی، «اکتشاف»، لا گالریا، پال‌مال، لندن
1394 : نمایشگاه گروهی، نمایشگاه تابستانه چلسی، لندن
1394 : نمایشگاه گروهی، «غیرقابل خواندن»، مرکز مجسمه‌سازی پنگیئا، لندن
1398 : نمایشگاه گروهی، «پترنیتکچر»، فرهنگسرای نیاوران، تهران
جوایز:
1383 : برنده‌ی جایزه‌ برای تهیه‌کنندگی فیلم «بیست انگشت» از دوسالانه‌ی فیلم ونیز