ترلان تبار

ترلان تبار (م. ۱۳۶۲، قزوین) دانش‌آموخته‌ی نقاشی از دانشگاه هنر تهران است. او که در آثار خود از تکنیک‌های متنوع نقاشی و مجسمه‌سازی استفاده می‌کند، بر درون‌مایه‌هایی همچون خاطره و فراموشی، حیات و جاودانگی، خودشیفتگی، هم‌نوع‌خواری و ابهام تمرکز داشته است. آثار او تاکنون در نمایشگاه‌های متعدد گروهی، از جمله چند چیدمان فضامحور، و اخیراً در نمایشگاه انفرادی «یادزدودگی» (پروژه‌های ۰۰۹۸۲۱، تهران) به نمایش درآمده‌اند.