جعفر روحبخش

بیوگرافی:
1338 : آغاز به یادگیری نقاشی نزد حسین بهزاد و تجربه و تعلیم در زمینه‌ی مینیاتور
1339 : فارغ‌التحصیلی از هنرستان هنرهاي زيباي تهران
1346 : دریافت مدرک کارشناسی در رشته‌ی نقاشی تزئینی و دکوراسیون داخلی، دانشکده‌ی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
نمایش های انفرادی:
1343 : برگزاری اولین نمایشگاه انفرادی
1347 : نمایشگاه انفرادی، گالری بروجِنی
1351 : نمایشگاه انفرادی، موزه‌ی ملی، تهران
1353 : نمایشگاه انفرادی، نمایشگاه بزرگ پاریس
1354 : نمایشگاه انفرادی ویژه در گالری کوروش، پاریس، فرانسه
1355 : نمایشگاه انفرادی ویژه در گالری روخو نِگرو، مادرید، اسپانیا
1357 : نمایشگاه انفرادی، گالری شهر
1359 : نمایشگاه انفرادی، گالری لیتو، تهران
1363 : نمایشگاه انفرادی، موزه‌ی هنرهای مدرن، تهران
1369 : نمایشگاه انفرادی، گالری نگار، تهران
1371 : نمایشگاه انفرادی، مونترو
1373 : نمایشگاه انفرادی، برن
1392 : نمایشگاه انفرادی، «منظره های روحبخش»، گالری ماه، تهران
نمایش های گروهی:
1395 : نمایشگاه گروهی، «امرداد»، گالری افرند، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، گالری کاما، لندن
1396 : نمایشگاه گروهی، «به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد»، گالری سهراب، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «فروش آزاد»، گالری طراحان آزاد، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «امرداد»، گالری افرند، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «فروش کلکسیون ۹۷»، گالری هان، شیراز
1398 : نمایشگاه گروهی، «10 - 20 - 30»، گالری آزاد، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «کاما چین»، گالری باروک، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه نقاشی و مجسمه»، نگارخانه سروناز، شیراز