حبیب فرج‌ آبادی

نمایش های انفرادی:
1379 : نمایشگاه انفرادی، گالری آفتاب، شاهرود
1383 : نمایشگاه انفرادی، گالری آفرینش، شاهرود
1386 : نمایشگاه انفرادی طراحی، خانهی هنرمندان ایران، گالری میرمیران، تهران
1389 : نمایشگاه انفرادی، گالری روتور2، گوتِنبُرگ، سوئد
1390 : نمایشگاه انفرادی، مجموعهی «پیچ»، گالری هما، تهران
1391 : نمایشگاه انفرادی، مجموعهی «تیتبیتها»، گالری هما، تهران
1392 : نمایشگاه انفرادی، مجموعهی «بر روی کاغذ»، گالری هما، تهران
1393 : نمایشگاه انفرادی، «ننامیدنی»، گالری هما، تهران
1393 : نمایشگاه انفرادی، «کاوش»، متحدان پراجکت، دبی
نمایش های گروهی:
1383 : نمایشگاه گروهی، بنیاد آفرینش هنری بانو، تهران
1385 : نمایشگاه گروهی، فستیوال هنرهای تجسمی بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران، تهران
1386 : نمایشگاه گروهی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران
1387 : نمایشگاه گروهی، «فستیوال هنرهای تجسمی»، موزه‌ی هنرهای معاصر، تهران
1388 : نمایشگاه گروهی، «دومین فستیوال طراحی معاصر»، موزه‌ی دکتر سندوزی و موزه‌ی امام علی، تهران
1388 : نمایشگاه گروهی، موزهی امام علی، تهران
1389 : نمایشگاه گروهی، پنجمین دورهی نمایشگاه «منتخب نسل نو»، گالری هما در پردیس ملت، تهران
1390 : نمایشگاه گروهی، «کلکسیون تابستانه»، گالری هما، تهران
1390 : نمایشگاه گروهی، «خطاطی آلترناتیو»، گالری هما، تهران
1391 : نمایشگاه گروهی، «واژگان بی‌پرده»، گالری فرانک پِیجِز، ژنو
1391 : نمایشگاه گروهی، «نسل بعدی خوشنویسی معاصر ایرانی»، گالری کاشیا هیلدِبراند، زوریخ
1392 : نمایشگاه گروهی، «خبرهای خوش از ایران»، فرانک پِیجِز، ژنو
1392 : نمایشگاه گروهی، «سال 2»، خانهی هنرمندان ایران، تهران
1392 : نمایشگاه گروهی، «هفتهی طراحی 1»، گالری هما، تهران
1393 : نمایشگاه گروهی، «هنرهای معاصر ایران»، مجیک آو پرشیا، مرکز فرهنگی لِوِنتاین، لس آنجلس
1393 : نمایشگاه گروهی، «خبرهای خوش از ایران»، پاسینگِر فابریک، مونیخ
بینال ها:
1385 : شرکت در چهارمین بی‌ینال بین‌المللی نقاشی معاصر جهان اسلام، موسسه‌ی فرهنگی هنری صبا، تهران