حسینعلی ذابحی

بیوگرافی:
1347 : فارغ‌التحصیلی از مدرسه‌ی هنرهای زیبای تهران در رشته‌ی نقاشی
1354 : شرکت در دوره‌ی نقاشی تحت نظر پروفسور پی‌یِر ماتی
نمایش های انفرادی:
1354 : نمایشگاه انفرادی، گالری ترانس‌پوزیسیون، پاریس
1365 : نمایشگاه انفرادی، نمایشگاه خصوصی، تهران
1367 : نمایشگاه انفرادی، خانه‌ی آفتاب، تهران
1370 : نمایشگاه انفرادی، گالری برگ، تهران
1371 : نمایشگاه انفرادی، خانه‌ی آفتاب، تهران
1374 : نمایشگاه انفرادی، گالری برگ، تهران
1374 : نمایشگاه انفرادی، فرهنگسرای بهمن، تهران
1380 : نمایشگاه انفرادی، گالری برگ، تهران
1384 : نمایشگاه انفرادی، گالری هفت ثمر، تهران
1386 : نمایشگاه انفرادی، گالری باران، تهران
1388 : نمایشگاه انفرادی، گالری هور، تهران
1389 : نمایشگاه انفرادی، گالری هور، تهران
1394 : نمایشگاه انفرادی، گالری هور، تهران
1395 : نمایشگاه انفرادی، گالری هور، تهران
1396 : نمایشگاه انفرادی، گالری هور، تهران
نمایش های گروهی:
1392 : نمايشگاه گروهی به ياد ايرج زند، گالری هفت‌ثمر، تهران
1393 : نمایشگاه گروهی، «نقش بزرگ بر دیوار کوچک»، گالری شیلا، تهران
1394 : نمایشگاه گروهی، «به یاد دوست و استاد»، گالری هفت‌ثمر، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «سی و دو دیدگاه»، گالری مریم فصیحی هرندی، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی نقاشی، «چگونگی»، گالری سایه، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «سی و دو دیدگاه»، گالری مریم فصیحی هرندی ، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «چکش و طراحی»، موزهی طراحی، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «96+»، گالری افرند، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه نقاشی»، گالرى خطِ سفيد، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «/زندگی/خاموش/»، تالار این/جا، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «به مناسبت افتتاحیه گالری بهارین»، گالری بهارین، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «فروش آزاد»، گالری طراحان آزاد، تهران