حسین کاشیان

بیوگرافی:
1346 : فارغ‌التحصیلی از انجمن خوشنویسان ایران
نمایش های انفرادی:
1348 : نمایشگاه انفرادی، کاخ جوانان، نمایشگاه رنگ روغن، تهران
1358 : نمایشگاه انفرادی، گالری بهزاد، تهران
1364 : نمایشگاه انفرادی، نیشابور، ایران
1364 : نمایشگاه انفرادی، مشهد، ایران
1366 : نمایشگاه انفرادی، زاهدان، ایران
1368 : نمایشگاه انفرادی خوشنویسی و نقاشی، هامبورگ، آلمان
1369 : نمایشگاه انفرادی آبرنگ و نقاشی، بندرعباس، ایران
1369 : نمایشگاه انفرادی خوشنویسی و نقاشی، نیویورک، ایالات متحده
1369 : نمایشگاه انفرادی خوشنویسی و نقاشی، نیوجرزی، ایالات متحده
1373 : نمایشگاه انفرادی، گالری کوتولوس، تهران
1390 : نمایشگاه انفرادی خوشنویسی، ونکوور، کانادا
1395 : نمایشگاه انفرادی نقاشی-خط، «سالها تجربه، سالها عشق»، گالری سهراب، تهران
1398 : نمایشگاه انفرادی، «نمایشگاه نقاشیخط»، گالری سرزمین هنر، تهران
نمایش های گروهی:
1346 : نمایشگاه گروهی خوشنویسی، موزهی ایران باستان، تهران
1351 : نمایشگاه گروهی خوشنویسی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
1364 : نمایشگاه گروهی نقاشی، فرهنگسرای نیاوران، تهران
1367 : نمایشگاه گروهی خوشنویسی،
1372 : نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری ندا، تهران
1375 : نمایشگاه گروهی بین‌المللی خوشنویسی جهان اسلام، موزه‌ی هنر معاصر، تهران
1377 : نمایشگاه گروهی، هنرمندان ایرانی، دبی
1392 : نمایشگاه گروهی، نورث شور آرت کرول، ونکوور، کانادا
1392 : نمایشگاه گروهی، شمال ونکوور، کانادا
1397 : نمایشگاه گروهی، «به رنگ آسمان»، گالری سرزمین هنر، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «باران بهانه شد»، گالری سرزمین هنر، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «بیکرانگی خط و رنگ»، گالری سهراب، تهران
1399 : نمایشگاه گروهی، «رنگ تموز»، نگارخانه شمیده، تهران
بینال ها:
1364 : شرکت در نمایشگاه بینالمللی دوسالانهی داکا، بنگلادش
1366 : شرکت در نمایشگاه بین‌المللی دوسالانهی الجزایر، الجزایر
1375 : شرکت در نمایشگاه گروهی دوسالانهی نقاشی ایران، موزهی هنر معاصر تهران، ایران
جوایز:
1366 : برنده‌ی مدال نقره در هنرهای تجسمی و مینیاتور، دوسالانهی الجزایر