حمیدرضا قیاسی

نمایش های انفرادی:
1394 : نمایشگاه انفرادی نقاشی، «کف‌بینی»، گالری شیرین، تهران
1396 : نمایشگاه انفرادی چاپ دستی، «هوای تهران»، گالری طراحان آزاد، تهران
نمایش های گروهی:
1393 : نمایشگاه گروهی، «شاهنامه‌نگاری»، گالری لاله، تهران
1395 : نمایشگاه گروهی چاپ دستی، «حموم»، گالری آتبین، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «تجلی عشق»، گالری آشیانه مهر، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «آب»، نگارخانه لاله، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «ششمین جشنواره بین‌المللی هنر برای صلح»، پردیس ملت، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه تجسمی شهر»، پردیس ملت، تهران
جوایز:
1385 : برنده‌ی نخستین دوره‌ی نمایشگاه سالانه‌ی طراحی کرج