راضیه اعرابی

بیوگرافی:
شرکت در پرفورمنس (زنی در انتهای غزل)/ فرهنگسرای نیاوران، 1394
شرکت در تئاتر (سرزمین نابینایان)/ مرکز آفرینش منشور هنر، تماشاخانه پرویز فنی زاده، 1394
نمایشگاه انفرادی (اینجا دقیقا نیمه شب است)/ چیدمان/ گالری زرنا، 1393
شرکت در پرفورمنس (صحنه آخر)/ گالری زرنا، 1393
نمایشگاه انفرادی (چسب راضی) طراحی، چیدمان/ گالری زرنا، 1392
نمایشگاه گروهی (زولپیدم) ویدئو پرفورمنس/ گالری شیلا، 1391
نمایشگاه انفرادی (یک روز یک تجربه)/ خانه طراحی فرهاد گاوزن، 1391
شرکت در کارگاه یک روزه (طراحی) به مناسبت بازگشایی دوباره کاخ شمس‌العماره، 1390
شرکت در پرفورمنس (پایکوبی اسب‌ها، پشت پنجره)/ پارکینگ تالار وحدت، 1390
نمایشگاه گروهی طراحی/ خانه طراحی فرهاد گاوزن، 1390
جرای پرفورمنس آرت (چه آزادی‌هایی که به خاطر نان به یغما نرفت و چه نان‌هایی که به خاطر آزادی) نزدیک محوطه فرودگاه پیام – کرج، 1389
چیدمان (وقتی انتزاع تو حیاط خونه، نشست) 1389
نمایش های انفرادی:
نقاشی پلاستیک

وکیوم بگ |
نمایش های گروهی:
آفرینش