رضا عابدینی

بیوگرافی:
1364 : فارغ التحصیلی در رشته‌ی طراحی گرافیک از مدرسه ی هنرهای زیبا
1371 : کسب مدرک کارشناسی در رشته ی نقاشی از دانشگاه هنر تهران
نمایش های انفرادی:
1380 : نمایشگاه انفرادی پوستر، «در آغاز»، گالری حافظ، شیراز
1381 : نمایشگاه انفرادی، «بازگشت تجربیات بصری»، موزهی هنرهای معاصر اصفهان، ایران
1383 : نمایشگاه انفرادی طراحی گرافیک، وی. سی. یو. کیو.، دوحه، قطر
1384 : نمایشگاه انفرادی پوستر، اِل. اِی. یو.، لبنان
1392 : نمایشگاه انفرادی، «رضایتنامه»، دارالفنون، کویت
1397 : نمایشگاه انفرادی پوستر، فضای هنری پیرسوک، شیراز
1398 : نمایشگاه انفرادی، «شناسنامه‌ی رضا عابدینی»، گالری ۳۲، تهران
نمایش های گروهی:
1381 : نمایشگاه گروهی، اوریئِنتامِنت 1، ونیز، ایتالیا
1397 : نمایشگاه گروهی، طراحان آزاد، گالری موزه هنرهای معاصر اصفهان
1397 : نمایشگاه گروهی، «امرداد»، گالری افرند، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «پترنیتکچر»، فرهنگسرای نیاوران، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «من»، گالری امروز، اصفهان
1398 : نمایشگاه گروهی، «شب‌تاب 7»، گالری آزاد، تهران
1399 : نمایشگاه گروهی، «من»، گالری هان، شیراز
بینال ها:
1378 : شرکت در ششمین دورهی دوسالانه‌ی طراحان گرافیک ایران
جوایز:
1372 : کسب جایزه‌ی نخست برای پوستر فیلم در جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم فجر، ایران
1373 : کسب جایزه‌ی نخست برای بهترین پوستر فیلم در جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم فجر، ایران
1375 : کسب جایزه ی نخست برای بهترین پوستر فیلم از جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم فجر، ایران
1375 : کسب جایزه ی ویژهی سازمان صدا و سیما، بهترین پوستر فیلم، ایران
1378 : کسب جایزه ی ویژه، انجمن طراحان گرافیک ایران، تهران
1378 : جایزه ی ویژه‌ی خلاقیت، انجمن طراحان گرافیک ایران، تهران
1379 : تقدیر برای پوستر فیلم «هنرپیشه» در جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم فجر، ایران
1380 : دریافت جایزه ی ویژه‌ی سازمان صدا و سیما، پوستر فیلم «یک داستان واقعی»، تهران
1381 : کسب جایزه ی دوم، مراسم سالانه ی هنر و طراحی شومون، پوستر «رویای شن»، فرانسه
1382 : کسب جایزه ی ویژه، دوسالانه ی بین‌المللی پوستر چین
1383 : کسب جایزه‌ی نخست و مدال طلا، هشتمین دوسالانهی بین‌المللی طراحی پوستر، مکزیکو
1383 : کسب جایزه ی نقره، دومین دوره ی دوسالانه ی بین المللی پوستر، کره
1383 : کسب جایزه ی نخست، نخستین دوره ی دوسالانه ی بین المللی پوستر جهان اسلام، ایران
1383 : کسب جایزه‌ی نخست برای پوستر «معتبر»، نخستین دورهی سالانهی پوستر چین
1384 : کسب جایزه‌ی نخست در نهمین جشنواره ی مطبوعاتِ کودکان و نوجوانان، ایران
1384 : دریافت جایزه ی نخست، دوسالانه ی بین المللی پوستر مکزیکو، «رویای شن»، مکزیکو