رضا قره باغی

هیات علمی گروه مجسمه سازی دانشکده هنر دانشگاه نیشابور،گارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه تهران،کارشناسی مجسمه سازی دانشگاه تهران،سه دوره برگزاری نمایشگاه انفرادی در گالری گلستان،یک دوره نمایشگاه انفرادی در گالری ممیز خانه هنرمندان،شرکت در بینال هنر آسیا در داکا بنگلادش،عضو شورای داوری مسابقات و نمایشگاههای معتبر،ساخت مجسمه های شهری آرش کمانگیر برج میلاد و تن و روان و پرتره ملک الشعرای بهار و علیرضا عباسی و ..