رضا لواسانی

بیوگرافی:
1360 : دریافت دیپلم دبیرستان در رشته‌ی طراحی گرافیک، تهران
1370 : دریافت مدرک کارشناسی در رشته‌ی نقاشی از دانشکده‌ی هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
نمایش های انفرادی:
1373 : نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری آریا، تهران
1377 : نمایشگاه انفرادی نقاشی و مجسمه‌سازی، گالری برگ، تهران
1379 : نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری برگ، تهران
1380 : نمایشگاه انفرادی چاپ‌دستی، گالری طراحان آزاد، تهران
1380 : نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری برگ، تهران
1381 : نمایشگاه انفرادی مجسمه، گالری آریا، تهران
1382 : نمایشگاه انفرادی، گالری الهه، تهران
1382 : نمایشگاه انفرادی، خانه‌ی هنرمندان ایران، تهران
1383 : نمایشگاه انفرادی نقاشی و مجسمه، گالری اثر، تهران
1384 : نمایشگاه انفرادی نقاشی و مجسمه، گالری ماه، تهران
1385 : نمایشگاه انفرادی اینستالیشن، گالری آزاد، تهران
1386 : نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری اثر، تهران
1390 : نمایشگاه انفرادی مجسمه‌سازی، گالری اثر، تهران
1394 : نمایشگاه انفرادی مجسمه‌سازی و چیدمان، «زندگی»، گالری اثر، تهران
1395 : نمایشگاه انفرادی، «غزل‌واره»، گالری اثر، تهران
1397 : نمایشگاه انفرادی، «پرده»، گالری اثر، تهران
1397 : نمایشگاه انفرادی، «زندگی»، کانسپت استور اردیبهشت، تهران
نمایش های گروهی:
1361 : نمایشگاه گروهی نقاشی، موزه‌ی هنرهای معاصر، تهران
1366 : نمایشگاه گروهی نقاشی، دانشکده‌ی هنرهای زیبا، تهران
1373 : نمایشگاه گروهی، نوما کونکورس، توکیو
1385 : نمایشگاه گروهی، دانشگاه هنرهای زیبا، مکزیک
1386 : نمایشگاه گروهی، نوما کانکورس، توکیو
1387 : نمایشگاه گروهی، «کاشتن ریشه های جدید»، گالری دارالفنون، کویت
1394 : نمایشگاه گروهی، «نمایشگاه گروهی از هنرمندان گالری اثر»، گالری اثر، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی مجسمه‌سازی، «بُعدسوم»، گالری نگاه، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «فروش کلکسیون ۹۷»، گالری هان، شیراز
1398 : نمایشگاه گروهی، «چهل - پنجاه - شصت»، گالری طراحان آزاد، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «نسخه‌های محدود -۱»، پروژه‌های 009821، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «عاشورا از نگاه هنرمندان نقاش معاصر ایران»، موزه‌ی هنرهای دینی امام علی، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «نسخه‌ها»، گالری آریا، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «شب‌تاب 7»، گالری آزاد، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «اطلس رویاهایم»، گالری نیکولاس فلامل، پاریس
1399 : نمایشگاه گروهی، «نسخه ها »، گالری اکنون، اصفهان
بینال ها:
1370 : شرکت در دومین دوره‌ی بی‌ینال تصویرگری، موزهی هنرهای معاصر، تهران
1372 : شرکت در سومین دوره‌ی بی‌ینال بین‌المللی تصویرگری، موزهی هنرهای معاصر، تهران
1378 : شرکت در ششمین دوره‌ی بی‌ینال بین‌المللی تصویرگری، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران، ایران
1379 : شرکت در دومین بی‌ینال مجسمه‌سازی تهران، موزه‌ی هنرهای معاصر، تهران
1379 : شرکت در ششمین بی‌ینال طراحی پوستر، موزه‌ی هنرهای معاصر، تهران
1385 : شرکت در دوازدهمین بی‌ینال هنرهای آسیایی، داکا، بنگلادش
1385 : شرکت در چهارمین بی‌ینال مجسمه‌سازی، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران، ایران
1386 : شرکت در بی‌ینال تصویرگری براتیسلاوا، خانه‌ی بین‌المللی هنر کودکان، اسلواکی
1398 : شرکت در پنجاه‌وهشتمین دوره‌ی بی‌ینال ونیز، ایتالیا
جوایز:
1372 : برنده‌ی جایزه در دومین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران
1373 : برنده‌ی جایزه، نوما کونکورس، توکیو، ژاپن
1385 : برنده‌ی جایزه در چهارمین بی‌ینال مجسمه‌سازی، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران، ایران
1386 : دریافت جایزه از نوما کانکورس، توکیو
1386 : برنده‌ی جایزه، نمایشگاه داستان‌های مولانا، فرهنگسرای نیاوران، تهران