سام نیک مرام

متولد ۱۳۷۰
فارق التحصیل رشته مجسمه سازی از دانشگاه هنر تهران

شرکت در حدود بیست نمایشگاه گروهی مجسمه، نقاشی و عکس در ایران و خارج از ایران