سمانه گروسی

بیوگرافی:
سمانه گروسی
متول 1368 در قزوین
شروع فعالیت هنری 1383
شرکت در دو نمایشگاه انفرادی و دو نمایشگاه گروهی خارجی و بیش از 25 نمایشگاه گروهی در تهران و قزوین و شرکت در ورکشاپ ها
نمایش های انفرادی:
انفرادی با موضوع ان سوی خیال در قزوین سال 1388
انفرادی با موضوع الهه یکی ها سال 1391 در قزوین
نمایش های گروهی:
1399.خانه هنرمندان تهران
1399.گالری دنا تهران
1399.گالری گلستان تهران
1398. گالری وندا قزوین
1398. مرکز هنری- قزوین
1398. گالری لیندا فارل - فرانسه - پاریس
1398.نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی - قزوین
1397. گالری تم- تهرا1397. نگارخانه شفق - تهران
1397.گالری تم- تهران
1397. گالری زمرد - تهران
1397.گالری Artem - ایالات متحده - Los Angeles
1397.گالری محص - قزوین
1397.گالری اندیشه تهران
1397.گالری فردا- تهران
1397.- گالری خورشید - تهران
1396.- جشنواره فجر - گالری بنیانگذار - قزوین
1396گالری Tamasha - قزوین
1395.گالری محصص- قزوین
1395.مرکز هنر - قزوین
1394.مرکز هنری - قزوین 1393.فرهنگ امید ملت - تهران
1392.راهنمایی- قزوین
1392.گالری نیایش - قزوین
1388- گالری محصص- قزوین
1388.گالری نیایش - قزوین
1387- فرهنگسرای اندیشه - تهران
1386- نمایشگاه بین المللی - قزوین-نمایشگاه
1385- گالری امیرکبیر - قزوین
1384 گالری امیرکبیر - قزوین