سپند دانش

نمایش های انفرادی:
1392 : نمایشگاه انفرادی، «او درخت بونسای تو را سوراخ خواهد کرد»، گالری نی‌وِت کارزون، پاریس
1393 : نمایشگاه انفرادی، «نقطه‌ی کور»، شهرک هنرها، شامبری، فرانسه
1394 : نمایشگاه انفرادی، «آپستروفِ بی‌صدا»، گالری لا ویترین اِی. اِم، پاریس
1395 : نمایشگاه انفرادی، «خرابه‌ به‌عنوان ریشه»، گالری بَک‌اِسلَش، پاریس
1396 : نمایشگاه انفرادی، «تکه‌های یک سفرِ بی‌حرکت»، گالری آرت-کِید، مارسِی
1397 : نمایشگاه انفرادی، «هاب توپیا»، گالری بَک‌اِسلَش، پاریس
1398 : نمایشگاه انفرادی، «کانون صفر درجه»، فضای سانست ران، پاریس
1398 : نمایشگاه انفرادی، «معرفی به هاب»، گالری زیرزمین دستان، تهران
1399 : نمایشگاه انفرادی، «من، عقاب من و مار من - نمایش آنلاین»، گالری بَک‌اِسلَش، پاریس
نمایش های گروهی:
1395 : نمایشگاه گروهی، «طراحی معاصر»، موزه‌ی هنرهای دکوراتیو، پاریس
1396 : نمایشگاه گروهی، «واقعیت‌های جایگزین»، موزه‌ی فراک پواتو-شرانت، آنگولم، فرانسه
1396 : نمایشگاه گروهی، «زبان و رویای مزاحم»، فرهنگسرای فراک پاکا، مارسِی، فرانسه
1396 : نمایشگاه گروهی، «تمرینِ بهار»، گالری میشل ژورنیاک، پاریس
1397 : نمایشگاه گروهی، «... و جهان را دوباره بساز»، گالری بِسیِرِس، شتو، فرانسه
1397 : نمایشگاه گروهی، «نقطه‌ی معاصر»، مرکز فرهنگی ویلا بِله‌ویل، پاریس