شیرین علی آبادی

نمایش های انفرادی:
1385 : نمایشگاه انفرادی، «آپِریشِن سوپرمارکت»، مدرسه‌ی طراحی کولدینگ، دانمارک
1385 : نمایشگاه انفرادی، «آپِریشِن سوپرمارکت»، گالری کانتر، لندن
1385 : نمایشگاه انفرادی، هنر چیدمان، گالری شمارهی ۱۳ خیابان ونک، تهران
1389 : نمایشگاه انفرادی، «آی لاو یو»، تِرد لاین، دبی
1390 : نمایشگاه انفرادی، چِزا پلانتا، اساتید هنر سن مورتیس، تسوئِتس، سوئیس
نمایش های گروهی:
1382 : نمایشگاه گروهی، «کاسا آسیا»، نمایشگاه‌گردانی شده بتوسط ماریا خوس مارتینِز، بارسلونا
1382 : نمایشگاه گروهی، مرکز هنر معاصر روزِئوم، مالمو، سوئد
1384 : نمایشگاه گروهی، «تقریبا هیچی»، اِکستراس‌پاتزیو، رُم، ایتالیا
1384 : نمایشگاه گروهی، اتحادیه‌ی هنرمندان جوان»، اُسلو، نروژ
1385 : نمایشگاه گروهی، وی-دِی، گالری کاشیا هیلدِبرند، چلسی، نیویورک
1387 : نمایشگاه گروهی، لیلا تقی‌نیا-میلانی و گالری هِلِر، نیویورک
1388 : نمایشگاه گروهی، «رعد و برق»، گالری تادئوس روپاک، پاریس
1390 : نمایشگاه گروهی، «پالس (نبض) ایرانی»، اُی فیوتورو، فلامنگو، ریو دو ژانیرو، برزیل
1392 : نمایشگاه گروهی، «زندگی‌های شهری»، موزهی بریستول و آرت گالری، انگلستان
1393 : نمایشگاه گروهی، «هنر از هر کجا»، گالری هنر مدرن، گلاسگو، انگلستان
1394 : نمایشگاه گروهی، «بی‌محتوا، یا که نه؟»، موسسهی فرهنگ اسلامی، پاریس