طه حامد

بیوگرافی:
کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر و معماری سال 1395
نمایش های انفرادی:
نمايشگاه انفرادي پريان ،گالري ثالث ،ابان  ١٣٩٨
نمایش های گروهی:
نمایشگاه انفرادی طراحی شیلا گالری تهران 1391
نمایشگاه گروهی "سلف پرتره" سفارت ساحل عاج تهران 1393
نمایشگاه گروهی نقاشی میترا گالری امستردام 1394
حراجی گالری ایران زمین و موسسه زنجیره امید در هتل هما تهران 1396
نمایشگاه گروهی "طبیعت بی جان" گالری فردا تهران 1396
نمایشگاه نقاشی گروهی "دیو گاو پای" گالری دارگون 1396
سومین و چهارمین نمایشگاه "چاپ دستی" گالری لاله 1395-1396
نمایشگاه نقاشی گروهی لینبریک گالری لندن 1395
نمایشگاه گروهی "چیزهای بیشتری وجود" دارد گالری ثالث 1396
نمایشگاه انفرادی نقاشی "بوسه دزدانه" ثالث گالری تهران 1397
نمایشگاه گروهی و سمپسیوم نقاشی در پولچری گالری لاهه هلند 1397
نمایشگاه گروهی نقاشی گالری خط سفید 1397
اولین و چهارمین نمایشگاه نقاشی یک میلیونی گالری ثالث 1394-1397
نمايشگاه و سمپوزيوم نقاشي در گالري صا ١٣٩٨ تهران
پرفورمنس صدا وتصوير خشم رنگ ، ١٣٩٨گالري صا