عسل پیرُوی

نمایش های انفرادی:
1393 : نمایشگاه انفرادی، «پل شهلا»، گالری شیرین، تهران
1395 : نمایشگاه انفرادی، «سفرنامه»، گالری زیرزمین دستان، تهران
1397 : نمایشگاه انفرادی، «پرده‌ها»، گالری زیرزمین دستان، تهران
1398 : نمایشگاه انفرادی، «پرده‌ها 2»، استاندارد (اسلو)، اُسلو
نمایش های گروهی:
1386 : نمایشگاه گروهی، «نقاشانی از مازندران»، مرکز فرهنگی صبا، تهران
1388 : نمایشگاه گروهی طراحی، گالری محسن، تهران
1391 : نمایشگاه گروهی، «بینهایت»، گالری سیحون، تهران
1394 : نمایشگاه گروهی، «باغ وحش»، گالری شیرین، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «بروزرسانی ۵»، گالری وی، دستان:بیرونی»، تهران
رزیدنسی:
1388 : دریافت مدرک کارشناسی در رشته‌ی نقاشی، دانشگاه شاهد، تهران1393 : دریافت مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌ی نقاشی، دانشگاه هنر، تهران
جوایز:
1387 : کسب جایزه‌ی رتبه‌ی سوم، جشنواره‌ی هنر جوانان، حوزه‌ی هنری، تهران
1394 : کسب جایزه‌ی رتبه‌ی نخست، «ادراک»، جشنواره‌ی ادینبرا، بریتانیا