علیرضا آستانه

بیوگرافی:
اراک 1361
1376 : دریافت دیپلم نخبگانِ «انجمن خوشنویسان ایران»
1387 : دریافت مدرک دانشگاهی در رشته‌ی طراحی گرافیکی، بِلفورد، تگزاس
1393 : دریافت مدرک هنری، وزارت فرهنگ، ایران
نمایش های انفرادی:
1390 : نمایشگاه انفرادی، «کاستلی»، گالری هما، تهران
1391 : نمایشگاه انفرادی، «تاکسی تهران»، گالری هما، تهران
1394 : نمایشگاه انفرادی، «عملکرد گلها»، گالری هما، تهران
1396 : نمایشگاه انفرادی، «خیابان ریوولی»، گالری هما، تهران
نمایش های گروهی:
1387 : نمایشگاه گروهی، «خوشنویسی ایران / استادان نستعلیق»، موزه‌ی هنرهای معاصر تهران
1391 : نمایشگاه گروهی، یازدهمین نمایشگاه هنر بازل (آرت بازل)، میامی بیچ، فلوریدا
1391 : نمایشگاه گروهی، «خوشنویسی آلترناتیو 01»، گالری هما، تهران
1392 : نمایشگاه گروهی، «سفر»، گالری نیکلاس فلامل، پاریس، فرانسه
1393 : نمایشگاه گروهی، «الهام / اصرار»، ساتِبیز لس‌آنجلس، ایالات متحده
1393 : نمایشگاه گروهی، «نئو-سنت‌گرایی در هنر ایران»، موزه‌ی هنر معاصر تهران، ایران
1393 : نمایشگاه گروهی، «شهر قصه ها»، گالری نیکولاس فلامل، پاریس، فرانسه
1398 : نمایشگاه گروهی، «ایران معاصر»، گالری شوله عبقری، ماربلا
1398 : نمایشگاه گروهی، «پترنیتکچر»، فرهنگسرای نیاوران، تهران
1399 : نمایشگاه گروهی، «منتخب»، گالری نگر، تهران