علی شیرازی

بیوگرافی:
1353 : آغاز به یادگیری خوشنویسی و دریافت گواهینامه‌ی ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران
نمایش های انفرادی:
1369 : نمایشگاه انفرادی، حسینیه‌ی ارشاد، تهران
1370 : نمایشگاه انفرادی، تاجیکستان
1370 : نمایشگاه انفرادی، یونان
1371 : نمایشگاه انفرادی، گالری شیخ، تهران
1372 : نمایشگاه انفرادی، گالری کلاسیک، اصفهان، ایران
1372 : نمایشگاه انفرادی، ارشاد اسلامی و جهاد دانشگاهی، سمنان
نمایش های گروهی:
1393 : نمایشگاه گروهی، اساتید معاصر خط نستعلیق، گالری ساربان، تهران
1393 : نمایشگاه گروهی، مجموعه‌ای از آثار هنر مدرن ایران، گالری آریانا، تهران
1395 : نمایشگاه گروهی نقاشی و نقاشی‌خط، گالری برسام، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «اساتید هنر ایرانی»، گالری نگاه، تهران
1396 : نمایشگاه گروهی، «شکوه هنر»، گالری شکوه، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «ششمین جشنواره بین‌المللی هنر برای صلح»، پردیس ملت، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «بیکرانگی خط و رنگ»، گالری سهراب، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «آوای خط»، گالری ایده، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «چهل - پنجاه - شصت»، گالری طراحان آزاد، تهران
جوایز:
1364 : برنده‌ی جایزه‌ی نخست در جشنواره‌ی خوشنویسی