علی پی‌جم

نمایش های گروهی:
1380 : نمایشگاه گروهی، «آثار بازنمایانه نقاشی ایران»، موزه هنرهای معاصر، تهران
1397 : نمایشگاه گروهی، «/زندگی/خاموش/»، تالار این/جا، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «آثار هنرمندان دهه‌ی چهل»، گالری باغ موزه‌ی هنر ایرانی، تهران
1398 : نمایشگاه گروهی، «کلکسیونر 4 (کلاسیک)»، گالری آرتیبیشن، تهران