فرناز ربیعی‌جاه

بیوگرافی:
1382 : دریافت مدرک کارشناسی‌ ارشد در رشته‌ زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد تهران
1386 : دریافت مدرک کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور
نمایش های انفرادی:
1391 : نمایشگاه انفرادی مجسمه‌سازی، «ایران»، گالری شیرین، تهران
1394 : نمایشگاه انفرادی، «چرخه‌ی قلبی»، نمایشگاه مجسمه‌سازی، گالری شیرین، تهران
نمایش های گروهی:
1382 : نمایشگاه گروهی مجسمه‌سازی، کاخ سعدآباد، تهران
1386 : نمایشگاه گروهی، «مراسم خیریه‌ی دهشپور»، فرهنگسرای نیاوران، تهران
1387 : نمایشگاه گروهی، «مراسم خیریه‌ی دهشپور»، فرهنگسرای نیاوران، تهران
1388 : نمایشگاه گروهی مجسمه‌سازی، «گروه ورق»، گالری آرت سنتر، تهران
1389 : نمایشگاه گروهی، «نخستین مدال»، گالری ماه مهر، تهران
1389 : نمایشگاه گروهی مجسمه‌سازی، «گروه ورق»، گالری الهه، تهران
1389 : نمایشگاه گروهی، «اولین مدال»، گالری الهه، تهران
1389 : نمایشگاه گروهی، نمایشگاه سالیانه‌ی «هفت نگاه»، تهران
1390 : نمایشگاه گروهی، «دومین نمایشگاه مجسمه‌سازی»، گالری شیرین، تهران
1390 : نمایشگاه گروهی، «+من»، اولین نمایشگاه سالیانه‌ی گالری الهه، تهران
1390 : نمایشگاه گروهی مجسمه‌سازی، گالری آریا، تهران
1390 : نمایشگاه گروهی مجسمه سازی، «نسل سوم و پرویز تناولی»، گالری فروهر، تهران
1391 : نمایشگاه گروهی، گروه ورق، گالری اعتماد، تهران
1392 : نمایشگاه گروهی مجسمه‌سازی، گالری هما، تهران
1392 : نمایشگاه گروهی خوشنویسی، گالری نیکلاس فلامل، پاریس
1392 : نمایشگاه گروهی، «اسم من قرمز نیست»، گالری شیرین، نیویورک
1393 : نمایشگاه گروهی، «طلای سیاه»، گالری شیرین، تهران
1394 : نمایشگاه گروهی، «شگفت‌انگیز»، نمایشگاه گردانی بتوسط جاسمین واهی، گالری شیرین، نیویورک
1394 : نمایشگاه گروهی، نمایش آثار نامزدهای دریافت جایزه‌ی اصلی مجیک آو پرشیا، دبی
1395 : نمایشگاه گروهی، «خیام و نمایشگاه هنر معاصر»، گالری راه ابریشم، تهران
بینال ها:
1385 : شرکت در هشتمین دوسالانه‌ی سرامیک و شیشه‌ی ایران، موزه‌ی هنرهای معاصر، تهران
1386 : شرکت در پنجمین دوره‌ی دوسالانه‌ی مجسمه‌سازی معاصر، موزه‌ی هنر معاصر، تهران
1387 : شرکت در اولین دوسالانه‌ی فضای باز، گالری برگ، تهران
1390 : شرکت در ششمین دوره‌ی مجسمه‌سازی معاصر، گالری هنری نیاوران، تهران
1390 : شرکت در دهمین دوسالانه‌ی سرامیک و شیشه‌ی ایران، موزه‌ی امام علی، تهران
جوایز:
1391 : برنده‌ی جایزه‌ی «بهترین مهمان»، انجمن مدال هنر بریتانیا
1394 : نامزد دریافت جایزه‌ی اصلی مجیک آو پرشیا